Képviselet

A Magyar Nemzeti Dron Szövetség a szakmát érintő bármely téren

felmerülő kérdésben, a tagjai érdekeinek érvényre juttatása érdekében

szervezi a tagjainak összehangolt munkáját, kezdeményezi és koordinálja

az egységes szakmai fellépést.

A Dron-ok kereskedelmét, szervizelését, újrahasznosítását, üzemeltetését,

felhasználási területeit és fejlesztését érintő országos döntések ill.

szabályozók tervezeteivel kapcsolatban a társadalmi szervezetek és az

állami – kormányzati szervek előtt, tagjai összehangolt véleménye szerint

foglal állást.

A vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését figyelemmel kíséri,

az illetékes szerveknél kezdeményezi a tagjainak működését nehezítő

szabályozók felülvizsgálatát és módosítását.

Szakmai tapasztalatokra építve elősegíti a Dron-pilóta képzést és az

oktatási feladatok megszervezésében közreműködik, elősegíti a felelős

Dron repülési szabályok és módszerek terjesztését valamint betartását.

Különös figyelemmel a személyi jogok és privacy betartására, a személyi

és/vagy vagyoni károkozás elkerülésére, a légtérhasználat előírásaira

vonatkozó szabályzókat figyelembe véve kidolgozza és folyamatosan

karbantartja tagjai részére a szakmai-etikai normáit.

Az általánosan elfogadott normákkal nem kompatibilis magatartással

szemben fellép és ügyel azok betartására. Szükség esetén, más szakmai

etikai bizottságokkal együttesen tevékenykedik.

Elősegíti az együttműködést tagjai, valamint egyéb vállalkozók között,

különösen a Dron használattal és vagy a Dron-os szolgáltatásokkal

összefüggésben.

A tagok érdekeinek érvényesülése érdekében az indokolt területeken

informatív, egyeztető és döntés-előkészítő kapcsolatot tart fenn.


Legutóbbi bejegyzések