Rólunk

Együttműködés

A Magyar Nemzeti Dron Szövetség együttműködésre törekszik és aktív

kapcsolatot ápol a Dron ágazatban érintett hatóságokkal, szaktárcákkal,

más érdekvédelmi szervezetekkel, szakszervezettel, továbbá nemzetközi

szervezetekkel. Az együttműködés megvalósulhat közös rendezvények

lebonyolításában, közös érdek-képviseleti fellépésben valamint szakmai

képi vagy írásos anyagok kidolgozásában, egyéb kiadványok kiadásában

és a tagozati tevékenységekben történő bármely együttműködésben.

Nemzetközi kapcsolatok

A Magyar Nemzeti Dron Szövetség folyamatos kapcsolattartásra

törekszik a nemzetközi Dron gyártókkal, kereskedőkkel, programozókkal,

fejlesztőkkel és gazdasági szereplőkkel, civil szervezetekkel, melynek

érdekében:

• Kölcsönösségen alapuló megállapodásokat köt külföldi székhelyű

szövetségekkel és a vállalkozások közötti kapcsolatokat szervezi.

• Tagjait képviseli a nemzetközi fórumokon.

• Vegyes bizottságok tevékenységében vesz részt.