Szolgáltatásaink

Fő tevékenységi köreink

Az MNDSZ-hez csatlakozott, a folyamatos fejlesztésért, a szakszerű

és biztonságos Dron üzemeltetésért felelős és felelősséget érző,

különböző tulajdoni struktúrájú vállalkozások és szervezetek

munkatársai, a magas fokú biztonságot igénylő Dron reptetéshez

kapcsolódó feladatokat több millió forint összértékű Dronpark-kal,

európai mércén is magas szakmai színvonalon látják el, így

 • Szövetségünk hozzájárul:

• szakmai érdekképviselettel

• kapcsolati rendszerével

• szakmai kiadványok és információs anyagok terjesztésével, képzési,

okatatási programjaival

• rendezvények, kiállítások, konferenciák, értekezletek, szervezésével

www.mndsz.hu honlapjával

• a kormányzati, önkormányzati, hatósági szervekkel való

együttműködési készségével

• támogaja a Dron technológia fejlődését és alkalmazását, továbbá a

következő generációk felkészítését.

Szakmai tevékenység

A Magyar Nemzeti Dron Szövetség tevékenységeit a felmerülő fejlesztési

igények alapján, Tagjainak legjobb szakembereiből választott szakmai

divíziók (Tagozatok) végzik, melyek a Közgyűlés és az Elnökség

döntései szerint látják el feladataikat és képviselik.

 • Tagjaikat a különböző ágazatokban:

• Erdészeti, Halászati és Mezőgazdasági Tagozat

– Erdőgazdálkodás

– Vadgazdálkodás

– Vadállomány felmérés

– Vadkár felmérés

– Mezőgazdasági légi felvételek készítése

– Mezőgazdasági mintavételezés

– Parlagfű felmérés

 • Városrendezés, Várostervezés, Építészet, ingatlan

– Állapotfelmérés

– Útfelmérés

– Nyomtáv felmérés

 • Sport, rendezvény Tagozat

– Konferencia szervezés

– Nyilt és zárt téri bemutatók, rendezvények szervezése

– Ügyességi és gyorsasági versenyek szervezése

– Más rendezvényeken légi felvételek készítése

 • Mentő tagozat

– Vizirendészet

– mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem

– tűzgóc felmérés

– kárfelmérés

 • Jogi tagozat

– jogszabályok és Dron szabályzás figyelése, jogalkotói

– Dron-etika megteremtése és karbantartása

 • Ipari és Kereskedelmi tagozat

– Dron-technika fejlesztés, gyártás, beszerzés-értékesítés, szervíz,

segítségnyújtás

újrahasznosítás

 • Innovációs kutatási és fejlesztési tagozat

– Dron-technológia kutatás, szoftwer fejlesztés, hardver

fejlesztés,

 • Informatikai és Média Tagozat

– honlapfejlesztés, grafikai munkák, kiadványszerkesztés

– Filmkészítés, reklámkészítés, hírösszefoglalók

 • Humánpolitikai Tagozat

– Dron pilóta képzés

– Munkatársak

– Önkéntesek

 • Biztonságtechnikai Tagozat

– Telephelyek Dronos őrzése

– Kiemelt objektumok Dronos őrzése

– Hatóságokkal való biztonságtechnikai együttműködés

ad-hoc bizottságok, tematikus projekt csoportok.

Általános koordinátor: Kakucsi-Csernák Zoltán MNDSZ helyettes Elnök